При нужда

Phone1.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

IMG 20151007 151931IMG 20151007 151912На 06.10.2015 г. бе проведено официално откриване на Преходна къща „Резилианс”, изградена по проект „Резилианс – умението да преодоляваме трудности”. Инициативата уважиха Заместник областния управител и председател на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в регион Силистра – г-н Младен Минчев, Председателя на общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова и началникът на отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт" - г-жа Галя Горанова, като представител на Община Силистра. Специално за откриването на обекта в Силистра пристигна и г-н Атанас Енчев – координатор на Национална мрежа за децата за Североизточен регион.

IMG_7260.JPGНа 17 и 18 септември беше проведено въвеждащо обучение за специалисти от помагащите професии при прилагане на подхода Резилианс. Обучението бе проведено в изпълнение на проект „Резилианс – умението да преодоляваме трудности, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проекта се реализира от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” по договор за безвъзмездно финансиране № 289 от 18.05.2015 г. Участие в обучението взеха представители на социалните служби от Регион Силистра, инспектори от Детска педагогическа стая, социални работници. Водещ на обучението беше Спаска Михайлова – Председател на Сдружение «Нов път», Хайредин.

IMG_7360.JPG

В изпълнение на проект „Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра”, през месец Септември 2015 г. бяха проведени три семинара с представители на органите на съдебната власт и органите на МВР в градовете Дулово, Силистра и Тутракан.

Финансирането на дейността на Центъра за консултиране и превенция от домашно насилие и дейността на Експертния регионален съвет се извършва на проектен принцип по договор  от м. февруари 2015 г.  със средства от Държавния бюджет чрез Министерството на правосъдието. 

В рамките на проекта през настоящата година до настоящия момент 40 са лицата, получили консултативни услуги, след като са заявили себе си като пострадали от домашно насилие. С тях са проведении 138 юридически консултации, 101 – със психолог и други 115 със социални специалисти.

В Силистра продължава пряката работа с клиенти на ЖС „Екатерина Каравелова“ по проекта „Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра”.
В т.нар.  специализирани програми са включени 20 човека, от които само един не е задължен по силата на съдебна заповед за защита, тъй като се е самозаявил. Лицето е осъзнало проблема, поради което е пожелало да промени отношенията със своя партньор. За целта чрез услугата използва алтернативни ненасилнически методи за справяне с конфликти. 
В програми за възстановяване са включени 39 души, обект на насилие, като 37 от тях са регистрирани случаи от 2015 г.; само двама са ползвали Центъра и през миналата година. До Районен съд Силистра са подготвени 17 молби за защита, 10 са издадените заповеди за незабавна защита и т.н.