Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

1E18525257FC740B380B3C3EC655276F2FD0C6E0560B017AFFpimgpsh fullsize distrПриключи цикъла от обучения с представители на социалните партньори за прилагане на метода "Резилианс" /поделения на Дирекция «Социално подпомагане», полиция, лекари, юристи, медицински работници и психолози в общините на област Силистра по проект „Резилианс, умението да преодоляваме трудности,  финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 
Двете въвеждащи обучения за прилагане на подхода «Резилианс» се проведоха през месец септември 2015, които продължиха с четири награждащи придобитите познания семинари през месеците октомври и ноември 2015г. 

IMG 20151012 132952През месец октомври продължава функционирането на Центъра за консултиране и превенция от домашно насилие (ЦКПДН) и дейността на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра (ЕРСПДН). Дейността им се извършва на проектен принцип по договор  от м. февруари 2015 г.  със средства от Държавния бюджет чрез Министерството на правосъдието. Периода на реализация на проекта е 13.02.2015 – 12.02.2016 г.
В рамките на проекта до настоящия момент 46 лица са получили консултативни услуги в ЦКПДН, след като са заявили себе си като пострадали от домашно насилие. В центъра се работи и по специализирани програми с извършители на домашно насилие, като до момента 23 лица са включении в тях, след насочването им от Районните съдилища. 

IMG 20151007 151931IMG 20151007 151912На 06.10.2015 г. бе проведено официално откриване на Преходна къща „Резилианс”, изградена по проект „Резилианс – умението да преодоляваме трудности”. Инициативата уважиха Заместник областния управител и председател на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в регион Силистра – г-н Младен Минчев, Председателя на общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова и началникът на отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт" - г-жа Галя Горанова, като представител на Община Силистра. Специално за откриването на обекта в Силистра пристигна и г-н Атанас Енчев – координатор на Национална мрежа за децата за Североизточен регион.

IMG_7260.JPGНа 17 и 18 септември беше проведено въвеждащо обучение за специалисти от помагащите професии при прилагане на подхода Резилианс. Обучението бе проведено в изпълнение на проект „Резилианс – умението да преодоляваме трудности, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проекта се реализира от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” по договор за безвъзмездно финансиране № 289 от 18.05.2015 г. Участие в обучението взеха представители на социалните служби от Регион Силистра, инспектори от Детска педагогическа стая, социални работници. Водещ на обучението беше Спаска Михайлова – Председател на Сдружение «Нов път», Хайредин.

IMG_7360.JPG

В изпълнение на проект „Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра”, през месец Септември 2015 г. бяха проведени три семинара с представители на органите на съдебната власт и органите на МВР в градовете Дулово, Силистра и Тутракан.