При нужда

Phone1.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

books-clipart1

Помагало "Ние сме с вас" - превенция и работа с домашното насилие

books-clipart1

Ръководство за специалисти, извършващи защита на пострадали от домашно насилие

books-clipart1

Наръчник за хора с управленски позиции

books-clipart1

Изследване на етнопсихологическите характеристики на българското семейство в контекста на насилието, основано на пола 

books-clipart1

Аз не съм жертва! -Мини ръководство за лица, пострадали от домашно насилие 

books-clipart1

Агресията не е сила! -  Мини ръководство за лица, извършители на домашно насилие 

books-clipart1

Агресията не е сила! - Наръчник за лица, извършители на домашно насилие

books clipart1

Аз не съм жертва! - Наръчник за лица, пострадали от домашно насилие

books clipart1

Резултати от проведено анкетно проучване по проблемите на домашното насилие

books clipart1 

Наръчник за подпомагане на лица, обект на домашно насилие 

 books clipart1

Превенция на насилието, чрез работа в училищна среда

 books clipart1

Програма за работа с извършители на домашно насилие в ЦКПДН - Силистра

 books clipart1

Специализирана програма за прилагане на подхода Резилианс

 books clipart1 Стандарти за работа по случаи на домашно насилие
 books-clipart1

 

Доклад за мониторинг по прилагане на закона за защита от домашно насилие на територията на регион Силистра. Период: 01.01.2016 г.-31.12.2016 г.

 books clipart1

Програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие - 2017 г.

 books clipart1 Зад стените на дома - мини наръчник за ученици на възраст от 7 до 10 години
 books clipart1

Доклад за мониторинг по прилагане на закона за защита от домашно насилие на територията на регион Силистра. Период: 01.01.2017 г.-31.12.2017 г.