При нужда

Phone1.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

books-clipart1

Агресията не е сила! - Наръчник за лица, извършители на домашно насилие

books clipart1

Аз не съм жертва! - Наръчник за лица, пострадали от домашно насилие

books clipart1

Резултати от проведено анкетно проучване по проблемите на домашното насилие

books clipart1 

Наръчник за подпомагане на лица, обект на домашно насилие 

 books clipart1  

Превенция на насилието, чрез работа в училищна среда

 books clipart1

Програма за работа с извършители на домашно насилие в ЦКПДН - Силистра

 books clipart1

Специализирана програма за прилагане на подхода Резилианс

 books clipart1

Стандарти за работа по случаи на домашно насилие

 books-clipart1

Доклад за мониторинг по прилагане на закона за защита от домашно насилие на територията на регион Силистра. Период: 01.01.2016 г.-31.12.2016 г.

 books clipart1

Програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие - 2017 г.

 books clipart1 Зад стените на дома - мини наръчник за ученици на възраст от 7 до 10 години
 books clipart1  

Доклад за мониторинг по прилагане на закона за защита от домашно насилие на територията на регион Силистра. Период: 01.01.2017 г.-31.12.2017 г.