Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Психологически тест "Разходка в планината"

Това е много приятен, лесен и бърз психологически тест. Отделете 5-10 минути, за да откриете нещо интересно за себе си.

Затворете очи и си представете ..

Разхождате се в гора в планината. Красив слънчев ден, времето е хубаво, слънцето грее, птичките пеят...

Пред вас ще се разкрият няколко ситуации. От вас ще се иска да опишете образите, които ...

ще ви бъдат представени. Опишете подробно чувствата и емоциите, мислите и асоциациите, свързани с представените образи по начина, по който ги виждате и усещате. Не забравяйте да опишете вашето поведение спрямо образите, както и тяхното (ако са живи).

Как изглеждат ?

Как се държат ?

Какви чувства и мисли пораждат у вас ?

Асоциации ?

Какво правите вие в тази ситуация ?

Опишете възможно най-подробно представените образи по начина, по който си ги представяте. Няма правилни и грешни отговори. Опишете спокойно мислите и чувствата си, потопете се максимално в себе си.

Затворете очи и си представете ...

Разхождате се в гора в планината. Красив слънчев ден, времето е хубаво, слънцето грее, птичките пеят...

1. Горска пътека. Вие се разхождате по нея ...(Каква е пътеката ? Широка или тясна ? Опишете я подробно.. накъде води ? Виждате ли й края ? Трудно или лесно се върви по нея ?)

2Намирате ключ, лежащ на пътя. (Опишете ключа. От какъв материал е направен ? Ключ, който отваря какво ? От къде е ключа ? Какво правите с ключа ?)

3. Продължавате пътя си и стигате до планински поток. (Голям или малък е потокът ? Бавен или пък бърз ? Какви мисли и чувства буди у вас ? Как ви кара да се чувствате ?)

4. Изведнъж погледът ви е привлечен от мечка. (Какви чувства изпитвате ? Какво правите с мечката ? Какво прави тя ? Какво си мислите ?)

5. Продължавате пътя си и стигате до постройка. (Опишете я. Голяма или малка постройка ? Порутена или път солидна ? Как ви кара да се чувствате ? Какви асоциации поражда?)

6. Времето минава, по някое време забелязвате едно куче. (Опишете го. Какво прави кучето ? Какво правите вие ? Какви мисли и чувства поражда у вас ставащото ?)

7. Зад постройката откривате кон, който пасе трева. (Опишете го. Какво прави конят ? Какво правите вие ? Какви мисли и чувства поражда у вас ставащото ?)

8. Стигате до морски бряг. (Опишете го. Какво правите ? Какви мисли и чувства поражда у вас морския бряг ?)

9. Морето. (Опишете морето. Какво поражда у вас ? Как се чувствате ? Какви мисли имате ? Асоциации ?)


А ето и отговорите..

Ключ с отговорите:

Затворете очи и си представете .. 
  
Опишете възможно най-подробно представените образи по начина, по който си ги представяте. Няма правилни и грешни отговори. Опишете сокойно мислите и чувствата си, потопете се максимално в себе си.  

1. Горска пътека. Вие се разхождате по нея ...  Горската пътека символизира жизнения път, кариера, настоящи вълнения. Нагласите и отношението към моментното състояние, към настоящия период от живота.

2. Намирате ключ, лежащ на пътя. Кючът и това, от какъв материал е направен олицетворяват отношението към вашето собствено щастие.

3. Продължавате пътя си и стигате до планински поток. Потокът е символ заотношението ви към знанието, науката.

4. Мечка. Отношение към опасностите, противниците. Как се справяте с трудностите, какво отношение имате към проблемите. Какви са стратегиите ви за преодоляване на трудностите.

5. Постройка. Отношение към дома, семейството.

6. Куче. Отношение към приятелите, семейството, съпруг/а, гадже.

7. Зад постройката откривате кон, който пасе трева. Отношение към другия пол, партньор, любов, секс.

8. Стигате до морски бряг. Място и поведение в обществото.

9. Морето. Отношение към собственото бъдеще.