Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Финансирането на дейността на Центъра за консултиране и превенция от домашно насилие и дейността на Експертния регионален съвет се извършва на проектен принцип по договор  от м. февруари 2015 г.  със средства от Държавния бюджет чрез Министерството на правосъдието. 

В рамките на проекта през настоящата година до настоящия момент 40 са лицата, получили консултативни услуги, след като са заявили себе си като пострадали от домашно насилие. С тях са проведении 138 юридически консултации, 101 – със психолог и други 115 със социални специалисти.

В центъра се работи и по специализирани програми с извършители на домашно насилие. Пак през тази година с 21 лица се работи по тези програми, като част от случаите са регистрирани през 2014 г. От проведените срещи 74 са с юрист, 140 са индивидуалните психологически консултации, а 50 са срещите със социален работник.

Разработена бе програма за обучения на специалисти, като  през месец септември т. г. предстои провеждането на първи по рода си семинари в градовете Дулово, Силистра и Тутракан. За участие  в тях са поканени съдии, прокурори, служители на МВР и адвокати, работещи по приложението на Закона за защита от домашно насилие.

В рамките на дейностите на Експертния регионален съвет бе извършен мониторинг по прилагане на Закона за защита от домашно насилие. Прилага се програма за ранна превенция чрез работа по училища. До момента са проведени три срещи в общините Алфатар, Ситово и Кайнарджа. Предстои провеждането на подобни срещи в общините Дулово, Тутракан, Силистра и Главиница. 

В плана за действие на Съвета е заложено провеждането на 7 информационно разяснителни срещи по темата сред рискови общности от Регион Силистра, като до момента те са реализирани в селата Йорданово (община Силистра)  и Бистра (община Алфатар).  Предвидена е информационна кампания в регионални медии в рамките на т.нар. „16 дни за борба с домашното насилие”, които по традиция са в периода ноември – декември. 

Йордан Георгиев