Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

На 06.07.2015 г. от 18,00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет, гр. Силистра, се състоя пресконференция, организирана от Женско сдружение «Екатерина Каравелова» по проект «Резилианс – умението да преодоляваме трудности», финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В събитието се включиха г-жа Светлана Ангелова - Заместник председател на Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание на Република България, г-жа Мария Димитрова - Председател на Общински съвет Силистра, г-жа Денка Михайлова - Заместник кмет на Община Силистра, представители на местните и регионални медии, социалните служби, гости.

 

Проектът стартира в средата на месец май 2015г. и е с продължителност 10 месеца. В рамките на неговата реализация ще се изгради материална база за функционирането на услуга, задоволяваща непосрещнати нужди на лица, пострадали от насилие и трафик - Подкрепящ център „Резилианс” и Преходна къща към него, разположена в сграда – общинска собственост. Очаква се строителните дейности за рехабилитация на помещениета, предоставени от Общински съвет Силистра на организацията за 5 години, да стартират през месец юли и да приключат до края на месец август 2015г. Настаняването на първите потребители в преходната къща «Резилианс» ще бъде през месец септември 2015г. Подкрепящия център, в който се предоставят консултативни услуги – психологически, юридически и социални вече стартира дейността си, като към момента се работи по 5 случая на домашно насилие.

Екипа, работещ по проекта премина през обучение на Институт за социални дейности и практики - клон Шумен, за изграждане на капацитет за работа по метода „Резилианс” в периода 2-4 юли 2015г. Поставена бе основата на неформална мрежа на организации, предоставящи иновативни услуги и търсещи алтернативни подходи за задоволяване на непосрещнати нужди на лица от различни рискови групи за тяхното успешното социално включване.

 В шест сесии ще бъдат обучени социалните партьори за повишаване ефективността на съвместната ни работата в реална ситуация с клиенти, чрез прилагане на подхода «Резилианс». Ще се сформират мултидисциплинарни екипи с висока компетентност за дългосрочно подпомагане на жертви на насилие и трафик за тяхното овластяване и самостоятелно справяне с преживяната криза.

Г-жа Светлана Ангелова пожела на организацията да осигури устойчиво развитие на новата социална услуга в община Силистра и подчерта ползите от ползотворното сътрудничество на публичните администрации с гражданските организации.