Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

В период 02-04.07.2015 г. бе проведено обучение на екипа по проект „Резилианс- умението да преодоляваме трудности”  в Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Шумен. Водещи на обучението бяха Венета Славчева – Управител на КСУПС Шумен, Нели Александрова и Диана Нинчева – служители в КСУПС Шумен.
Основната насока на обучението беше запознаване на участниците с метода «Резилианс», подходи и начини на неговото приложение в практиката при предоставяне на социални услуги. Провеждането на обучението от специалисти, прилагащи метода в своята практика, се наложи и като необходимост от оказване на методическа подкрепа на специалистите и управляващият екип, които са пряко ангажирани с проекта.
Обучението премина основно в три части: теоретична, интерактивна и споделяне на добри практики. В теоретичната част на обучението участниците бяха запознати с основната цел на метода, подходи и принципи на работа. 
Интерактивната част от обучението предложи на присъстващите място за практическо прилагане на метода, като бяха използвани минал опит, нагласи и преживявания при справяне със случаи на клиенти. Всички участници имаха възможност да се потопят в игри и мултимедиини техники, да изпробват ефективността на метода, чрез лични преживявания и опит, както и да разискват нови моменти в конкретната работа с лицата.
В частта за обмяна на опит и представяне на добри практики обучаемите посетиха и се запознаха с предоставяните социални услуги в Комплекс за социални услуги гр. Шумен - Звено майка и бебе, Център за работа с деца на улицата, Спешен прием и Център за обществена подкрепа. Обучаващият и обучаемият екип имаха възможност да споделят своят професионален опит и начини за адекватно справяне при предоставянето на социални услуги.
В резулртат на проведеното обучение екипа и експертите по проекта  придобиха компетенции за използване на метода Резилианс и прилагане на систематизиран подход при решаването на отделните казуси за повишаване на качеството при директната работа с клиенти.