Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

В изпълнение на проект „Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра”, продължава пряката работа с клиенти през месец юни 2015 г.
От началото на годината до момента 35 лица, пострадали от насилие са потърсили подкрепа в Центъра. 22 от тях са насочени от полицията, а двама от Дирекциите „социално подпомагане” – Силистра и Тутракан. За същия период екипа на центъра работи по 18 случая на лица, извършители на насилие, 17 от които насочени за включване в специализирани програми със съдебна заповед и 1 лице, което доброволно е заявило участието си в тях. 
До февруари 2016 г. предстои провеждането и на други дейности по проекта, насочени към превенция, чрез работа в училищна среда, кампания сред рискови общности, информационни дейности, насочени към обществеността в 16 – те международни дни срещу насилието над жени и др. Предвидено е и обучение за професионалисти, имащи пряк ангажимент по прилагането на Закона за защита от домашно насилие.