Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Logo ekaravelova

 Продължава работата на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“  Силистра по стартиралия през м. август т.г. 4-месечен проект „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“ по договор с Министерство на правосъдието на Република България. С него се предлагат многоспектърни услуги за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, работа с извършители за предотвратяване на рецидиви на домашно насилие, обучения на лицата извършващи защита в случаите на домашно насилие и др.

Предстои от 15 до 17 ноември в Силистра, Дулово и Тутракан да бъдат проведени 3 обучения с общо 45 служители от районните управления към ОДМВР Силистра от структурите на ГДНП. В тях ще участват ангажираните в патрулно-постовата дейност, които са на първа линия и ще бъдат обучени за пръв път. Сред темите: основни познания за домашното насилие – жертви и извършители (профили), работа при среща с тях; оценка на място и последващи действия, попълване на бланки за кратко описание на случаите.Ще бъде обърнато внимание върху тънкости в поведението на участниците в конфликтната ситуация; влияещи странични фактори.

В ход е работата върху подготовката на „Ръководство на специалиста в случаите на домашно насилие“, предвидено в проекта. От август насам специалистите в Център за консултиране и превенция от домашно насилие са работили с 8 жертви на домашно насилие – от град Силистра и от близки населени места в региона (Дуловско, Ситовско), както
и със 7 извършители от 21 до 57 години, представители на различни етнически социални групи. Според техния събирателен профил: има представители на категорията „хора със зависимости от наркотици, алкохол и др.“, но се срещат също както безработни, така и специалисти с добри професии.
Най-общото впечатление е, че в насилници се превръщат хора с характерни личностни характеристики, с дефицити от семейно възпитание, липса на образователни способности и др. Случаите на домашно насилие са предизвикани от житейски кризи по различни причини, в резултат на преминаване през серия от скандали, проява на маниакален стремеж за контрол над жертвата, вкл. материален, както и от други форми на специфичен начин на живот и съжителство.

Йордан Георгиев