Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ДОКЛАД ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ

2006г.

 

През периода 01.01. 2006 - 31.12.2006 година, Женско сдружение "Екатерина Каравелова е реализирало четири проекта, на обща стойност 112 301,83 лева:

  1. “Адаптивни на пазара на труда” – цели да повиши конкурентността на безработни млади хора и жени от общините Кайнарджа и Алфатар, чрез квалификационни курсове. Финансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството по програма ФАР – 91 424 лева
  2. “Можем, дайте ни шанс” – цели промяна на местната обществена политика за създаване на условия за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания в община Силистра. Финансиран от Институт “Отворено общество” – 4 283.86 лева
  3. “Дом за временно настаняване на жени” – цели да осигури временен подслон за жени, жертва на домашно насилие. Финансиран от Община Силистра – 14 285 лева.
  4. “Устойчиво набиране на средства” – разработване на стратегия за набиране на средства за дейностите на организацията. Финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи”  - 2 308.97 лева

 

Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства

 

  • Дарения в размер на 15017.00 лева за подпомагане дейностите по проект “Адаптивни на пазара на труда”
  • Приходи от стопанска дейност –  през 2006 г. организацията не е извършвала стопанска дейност.

 

Финансов резултат

Финансовия резултат за 2006 година е 0 лева печалба.

 

 17.05.2007г.                                                                    Председател:

град Силистра                                                                           /Христина Георгиева/