Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ДОКЛАД ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 2005 г.

През периода 01.01. 2005 - 31.12.2005 година, Женско сдружение "Екатерина Каравелова е реализирало три проекта, на обща стойност 27 574 лева:

Проект "Жените на Европа" - целите и постигнатите резултати, отговарят пряко на програмите на организацията, а именно:

Популяризиране европейското законодателство в областта на социалната политика и равнопоставеността на половете

Провеждане на образователни семинари с жени и хора с увреждания

Подкрепен е финансово от Министерство на финансите по Комуникационната стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз на стойност 16 374 лева

Проект "Временен подслон за жени, преживели насилие" - целите и постигнатите резултати, отговарят пряко на програмите на организацията, а именно:

Оказване на емоционална подкрепа на жени и техните деца, обект на домашно насилие

Предоставяне на временен подслон за жени, обект на домашно насилие и на техните деца

Подкрепен е финансово от НССП към МТСП на стойност 13 000 лева

Проект "Устойчиво набиране на средства" - целите и постигнатите резултати, отговарят пряко на програмите на организацията, а именно:

1. Изграждане на стратегия за устойчиво набиране на средства на Женско сдружение "Екатерина Каравелова"

Подкрепен е финансово от  Фондация "Работилница за граждански инициативи" на стойност 200 лева