Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ДОКЛАД ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ - 2011г.

      I.  Реализирани проекти

  1. “Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие” – цели да осигури временен подслон за жени и деца, жертва на домашно насилие. Финансиран делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра – 71 424,90 лева.
  2. „Подпомагане дейността на Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие” – цели да осигури допълващи средства за предоставяне на комплекса от услуги на жени и деца, жертва на насилие и трафик. Финансиран от Алианс за защита срещу домашно насилие – 42 555,67 лв.
  3. "Театрална студия за социална промяна" – цели да обогати социалния опит и набора от социални роли на деца от рискови групи на територията на Община Силистра и да ги извади от наложените им такива, чрез средствата на изкуството. Финансиран от ФРГИ – 1081,57 лв.
  4. «Център за консултиране и превенция на домашно насилие» - цели да предостави комплекс от специализирани програми за извършители на домашно насилие. Финансиран от Министерство на правосъдието – 38 626,98 лева.
  5. «Грижа за хората от Община Кайнарджа, чрез предоставяне на социалната услуга «Домашен помощник» - цели да предостави услуги в домашна среда на самотноживеещи възрастни хора и хора с увреждания на теририята на община Кайнарджа. Финансира от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» - 43 330,80 лева 

II. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства

  1. Такси от предоставяне на услугата „Домашен помощник” в размер на 3 214,30  лева
  2. Стопанска дейност – 16 160 левa

     III. Финансов резултат - Финансовия резултат за 2011 година е 887.10  лева печалба.