Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

I. През 2007 г. Женско сдружение "Екатерина Каравелова" - Силистра е реализирало следните проекти:

1. "Дом за временно настаняване на жени" - цели да осигури временен подслон за жени, жертва на домашно насилие. Финансиран от делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра - 26 399,91 лв.

II. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства:

- Дарения в размер на 9 900 лв. за подпомагане дейностите на организацията

- Членски внос - 192 лева

- Приходи от стопанска дейност - 2568 лв. 

- От Дирекция "Бюро по труда", съгласно Договор по чл. 53 от Закона за народното здраве - 1829 лв

- Приходи от проект "Адаптивни на пазара на труда", реализиран през 2006 г. - 18 199,55 лв. 

III. Финансов резултат за 2008 г. - 0 лева печалба.