Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

IMG 20151012 132952През месец октомври продължава функционирането на Центъра за консултиране и превенция от домашно насилие (ЦКПДН) и дейността на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра (ЕРСПДН). Дейността им се извършва на проектен принцип по договор  от м. февруари 2015 г.  със средства от Държавния бюджет чрез Министерството на правосъдието. Периода на реализация на проекта е 13.02.2015 – 12.02.2016 г.
В рамките на проекта до настоящия момент 46 лица са получили консултативни услуги в ЦКПДН, след като са заявили себе си като пострадали от домашно насилие. В центъра се работи и по специализирани програми с извършители на домашно насилие, като до момента 23 лица са включении в тях, след насочването им от Районните съдилища. 
Разработена бе програма за обучения на специалисти, като  през месец септември т. г. бяха проведени първи по рода си семинари в градовете Дулово, Силистра и Тутракан. Уастие  в тях взеха съдии, прокурори, служители на МВР и адвокати, работещи по приложението на Закона за защита от домашно насилие.
В рамките на дейностите на Експертния регионален съвет бе извършен мониторинг по прилагане на Закона за защита от домашно насилие. Прилага се програма за ранна превенция чрез работа по училища. До момента са проведени пет срещи в общините Алфатар, Ситово, Силистра, Главиница и Кайнарджа. Предстои провеждането на подобни срещи в общините Дулово и Тутракан. 
В плана за действие на Съвета е заложено провеждането на 7 информационно разяснителни срещи по темата сред рискови общности от Регион Силистра, като до момента те са реализирани в селата Йорданово (община Силистра), Сокол (община Главиница), Средище (община Кайнарджа)  и Бистра (община Алфатар).  Предвидена е информационна кампания в регионални медии в рамките на т.нар. „16 дни за борба с насилието над жени” в дните 25 ноември – 10 декември.   През 2015 г. кампанията на Генералния секретариат на ООН е с мото „Обединявайте за прекратяване на насилието срещу жените”. За втора година кампанията има акцент „оранжево” – „Оцветете света в оранжево”, като използвания цвят, определен за кампанията символизира по-светло бъдеще без насилие.