Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

logotooПрез м. Декември 2023 г. Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра, което е външен доставчик на услугата „Кризисен център за пострадали от домашно насилие и трафик на хора“ с капацитет 10 места, получи финансиране в размер на 4700 лв. за хранителни продукти, предоставено от Фонд „Социална закрила“, по Договор за безвъзмездно финансиране № РД04-148/15.12.2023 г.Средствата са отпуснати по Целева програма „Закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги“.

Едно от основните пера за издръжка на Кризисния център е за храна на настанените. Финансирането, предоставено чрез Фонд „Социална закрила“ дава възможност средствата от това перо да се пренасочат за подобряване на социалната инфраструктура в услугата, осигуряване на необходимите прегледи и медикаменти на нуждаещите се потребители, заплащане на високите сметки за консумативи – вода и отопление през зимните месеци и други възникнали нужди.  

Освен това полученото финансиране дава възможност потребителите на услугата да посрещнат Коледа и Нова година, личните си празници и други такива, свързани със специални обредни храни, с богата и разнообразна трапеза.

КоледаБъдни вечер