Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ОБЯВА

ЖС „Екатерина Каравелова” обявява конкурс за длъжностите

„Психолог” – 1 щат

„Социален работник” -1/2 щат

в Център за обществена подкрепа – гр.Силистра 

 • 1.Изисквания за заемане на длъжността

 

 • 1.1 „Психолог”:
 • Образование – висше - психология
 • Професионален опит – минимум 1 година в областта на психологията или социалните услуги /дейности.

1.2. „Социален работник”:

 • Образование – висше - образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/Магистър”
 • Професионална квалификация   „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Педагогика”
 • Професионален опит – минимум 1 година в областта на социалните услуги /дейности.

2. Допълнителни умения и квалификации:

 

 • ·Способност за работа с деца и семейства;
 • ·Способност за работа с лица от уязвими групи;
 • ·Умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решения в ситуация на криза, емоционален конфликт и др.;
 • ·Умения за осъществяване на кризисни интервенции;
 • ·Добри комуникативни и писмени умения;
 • ·Умения за работа в екип и взаимодействие с институции;
 • ·Инициативност;
 • · Конфиденциалност;
 • · Лоялност.
 • 3. Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурса за заемане на длъжността;
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документ за завършено образование/квалификационна степен, сертификати и удостоверения за преминали обучения;
 • Документ, удостоверяващ трудовия стаж ;
 • Мотивационно писмо;
 • Препоръки /препоръчително/
 • 4. Начин на провеждане на конкурса:
 • Подбор по документи;
 • Интервю /познания по следните основни документи – Закон за социалните услуги, Правилник за прилагане на ЗСУ, Закон за закрила на детето, Правилник за прилагане на ЗЗД, Наредба за качество на социалните услуги.
 • 5.Място и срок за подаване на документи:
 • Документи за кандидатстване за длъжността „социален работник” се приемат в офиса на ЦОП – гр.Силистра, ул.”Н.Вапцаров”-51, ет.2   до 16.02.2024г., всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч.  

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на интервю.

 

Допълнителна информация на тел. 086/820 487

 

Обявата във формат . pdf може да изтеглите от тук  >>>