Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Logo ekaravelovaНа финалната права в Силистра е проектът на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ на тема Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра – качествени услуги за пострадали и извършители на домашно насилие“, реализиран от екипа на Сдружението - най-големият доставчик на социални услуги в областта полиня на неправителствения сектор. Проектът е финансиран за периода м. юни - м.ноември 2020 г. от бюджета на Република България, чрез Министерство на правосъдието, по договор за безвъзмездно финансиране № 93-00- 153 от 8.06.2020 г.

В основата на проекта бяха няколко дейности – консултации в различни сфери – юридически, социални и др., както и подготовка на два наръчника, насочени към обектите на домашно насилие (пострадалите) и неговите извършители - субектите пълнолетният наказателно отговорен индивид носи отговорност за действията си, които са скачени „съдове“ в проблема за домашното насилие.

Единият от наръчниците се нарича Аз не съм жертва“ и е насочен към хора – пострадали от насилие, както и към всички други в нашето общество, които имат интерес къмпроблематиката. Той ще е полезен и за младежите, на които им предстои да създават семейство, защото около 40% от всички престъпления, свързани с насилие, стават по правило в домашни условия, и евентуално не са застраховани да попадат в ситуации, за които трябва да бъдат подготвени. Запознавайки се с проблема, ще си спестят неприятности с последици, както за самите тях, така и за най - близките им хора. За тази цел е необходимо да имат познания, за да умеят да реагират правилно при конфликтите с партньора си вкъщи и т.н.

Наръчникът цели да претотврати домашното насилие, поради което е своеобразен инструмент за превенция. На практика той представя формите на домашно насилие и факторите, които го провокират. В него са описани психологическият профил на жертвите и методите за контрол над тях, представени са стратегии за справяне с насилието, посочени са правата на пострадалите по смисъла на българското законодателство, както и правомощията на институциите при подпомагане на пострадали от насилие. Наръчникът съдържа още контактна информация и насоки за справяне с проблема.

Вторият наръчник е с име „Агресията не е сила“. Той е насочен към формите на превантивна дейност от страна на институциите, предоставяйки възможност на извършителите на домашно насилие да получат разбираемо обяснение за част от своето неприемливо поведение и последици за самите тях. Авторите са наясно, че не е възможно събиране на едно място на комплексното поведение на извършителите на домашното насилие. Но като съставители на помощен материал те вярват, че благодарение на него дори ограничаване въздействието на само една от предпоставките,би била сериозна победа в борбата срещу страданието на жертвите.

Разгледани са редица елементи на двете явленияагресията и насилието, които са неразривно свързани едно с друго: причини за тяхното възникване; психологически профил на извършителите на насилие; влияние на насилието върху останалите членове в семейството; стратегии за справяне с агресията; права на пострадалите по смисъла на българското законодателство; последствия за извършителите на насилие.

За насилието казваме, че е „Всяка форма на действие или бездействие, в което се включва умисъл, предварително намерение, цел; повторяемост във времето - то се случва отново и отново, превръщайки се в стандарт на поведение; градира във времето, става по-интензивно, често и силно; винаги е налице конкретен обект на насилието. Насилието при всички обстоятелства цели увреждане на чуждото тяло и/или личност. Независимо от това, по какъв начин извършването на насилие е „оправдано“ от страна на насилника, това е забранено поведение, за което следва и правно възмездие.

Конкретно за т.нар. домашно насилие: „То се състои най-вече в оскърбително и принудително отношение. Често започва с унижение и заплашително поведение, включващо заплахи за причиняване на болка. Насилието се използва и за налагане на контрол, използвайки живота на друг човек, изолация, манипулация и поставяне на граници върху личните свободи. Друг типичен вариант на насилие може да включва икономическа злоупотреба, чрез отказване на финансова независимост и контролиране на икономическите решения. Насилствено поведение от този тип не може да бъде счетено за серия несвързани събития, докато реалното физическо насилие често е крайният резултат от месеци или години на заплашване и контрол“.

Двата наръчника са реално малки енциклопедии от по 60-70 страници, в които се разглеждат теоретични постановки и споделена на достъпен език практика от случаи в съвременните семейства. В тях се съдържат съвети за превенция, както и много разнообразна полезна информация по въпроса за домашното насилие. Припомняме, че в рамките на проекта онлайн в интернет бяха анкетирани над 500 доброволци, пожелали да отговорят на въпроси по темата. Събрана и обработена информация е послужила като стартова платформа за развиване на проекта, а оттам и за превръщане на двата основни документа (наръчниците)в настолна книга за мнозина българи от всички възрасти, социални прослойки, етнически и други обособени в обществото групи.