При нужда

Phone1.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!


ЖС „Екатерина Каравелова” обявява конкурс за длъжността „психолог-социален работник”

по чл.68, ал.1,т.3 от КТ в Център за обществена подкрепа – гр.Силистра

Изисквания към кандидата

 • Образование – висше /хуманитарни дейности
 • Професионален опит – минимум 5 години в областта на психологията или социалните услуги

/ предимство за кандидата е психологическа квалификация/

Допълнителни изисквания:

 • Компютърна грамотност
 • Умения за работа в екип
 • Инициативност
 • Лоялност
 • Комуникативност
 • Конфиденциалност

 

Начин на провеждане на конкурса:

 • Подбор по документи
 • Интервю /познания по следните основни документи – Методика за предоставяне на социалната услуга ЦОП, Закон за закрила на детето и ППЗЗД, Кодекс на труда,Закон за социалното подпомагане и ППЗСП
 • Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление до ръководителя на ЖС „Ек.Каравелова” в свободен текст
 • Автобиография
 • Копие от документ за завършено образование/квалификационни степени, сертификати и удостоверения за преминали обучения
 • Мотивационно писмо

 

Място и срок за подаване на документи:

Документи за кандидатстване за длъжността „психолог-социален работник” се приемат в офиса на ЖС „Ек.Каравелова” – гр.Силистра, ул.”Н.Вапцаров”-51, ет.2 до 07.10.2019г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на интервю.

IMG 20190601 104702По повод Международния ден на детето – Първи юни, Центърът за обществена подкрепа и Кризисният център за жени и деца, жертва на насилие и трафик към Женско сдружение „Екатерина Каравелова” организираха незабравим празник за децата, ползващи социални услуги в сдружението. Негов своеобразен домакин стана фирма „Ребус”. Децата бяха посрещнати в авиобазата край с.Кайнарджа лично от нейния управител г-н Стоян Георгиев, който ги пренесе в непознатия за тях свят на авиацията. Той им разказа и представи нагледно какво е устройството на самолета, как се управлява самолет, какво е необходимо, за да станеш пилот, само мъже ли могат да управляват самолет…Истинско преживяване за децата на възраст от 5 до 16 години бе възможността да разгледат „железните птици” в авиобазата, да се качат на самолет и дори да участват в симулация по управление.

Празникът продължи с много игри и забавления на пистата на авиобазата и сладка почерпка, за която отново се бе погрижил домакинът.

По-късно празничният Първи юни за децата, потребители на ЦОП и КЦ, се пренесе в Дунавският парк на Силистра, където също ги очакваха много изненади, подаръци и игри. И, разбира се, много усмивки и вкусен сладолед. Така този Първи юни се превърна не само в щур за тях празник, но и в един незабравим ден, в който всички се забавляваха ЗАЕДНО, сбъдвайки още една мечта – да полетят на крилете на вълшебното и безгрижно свое детство!

01.06.2019 г.

П     О     К     А      Н     А

Управителният съвет на СНЦ ”Женско сдружение Екатерина Каравелова”- гр. Силистра, на основание чл.26, т.”в” от устава, свиква Общото събрание на сдружението, което ще се проведе на 18.05.2019г. от 14.00 часа, в гр.Силистра в офиса на организацията, находящ се на адрес: гр. Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 51, ет. 2, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет;

2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружението;

3. Освобождаване на членове;

4. Промени в Устава на ЖС «Е.Каравелова»;

5. Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

        Председател на УС: Христина Георгиева

благодарим виЗа празника на жената – 8 март, Женско сдружение „Екатерина Каравелова” - гр. Силистра получи дарение от "УорлиПарсънс Нюклиър Сървисис" ЕАД и от служителите на същото дружество. Дарението е преведено по банкова сметка на организацията на две части, всяка от по 765 лв, общо 1530 лв. Волята на дарителите е тези средства да послужат в усилията на сдружението за оказване на помощ на жени и деца пострадали от домашно насилие.

Женско сдружение "Екатерина Каравелова" приема с благодарност направеното дарение и се ангажира да го изразходи според дарителската воля.

  Информация за дружеството – дарител: www.worleyparsons.com

16days 1

По повод предстоящата 16 дневна кампания за борба с насилието над жени и домашното насилие, Женско сдружение «Екатерина Каравелова и Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в регион Силистра, обявяват:

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Място на провеждане: Гр. Силистра, ул. «Н.Й.Вапцаров» № 51, ет. 2 – Център за консултиране и превенция от домашно насилие

Дата: 14.11.2018 г.

Час: 9,00 – 17,00 ч.

В рамките на събитието е предвиден семинар с ученици от ПГМТ «Владимир Комаров», гр. Силистра, по темата «Трафик на хора».