Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ремонт Резилианс 1 След проучване на нуждите през 2021 г. Български фонд за жените организира нов Фонд за набиране на средства за превенция и борба с домашното насилие и насилието над жени и подкрепи организации, които работят с жертвите на насилие и управляват кризисни и консултативни центрове в цялата страна.

През Декември 2021 г. Сдружение „Екатерина Каравелова” – Силистра получи дарение от Фонда в размера на 10000 лв. Средствата ще се използват целево за ПСР тестове и медикаменти, дрехи и вещи от първа необходимост и др. Основното перо обаче в размер на 7000 лв. е предвидено за газификация на Преходна къща „Резилианс”. Разходите за нея не се покриват от делегирания бюджет на Кризисния център, който сдружението управлява. Настаняването в преходната къща се налага, когато жена – потребител на услугата Кризисен център не е успяла да си осигури квартира или собствено жилище за себе си и децата, поради липса на трудова заетост или недостатъчно заплащане на работата, която извършва. Преходната къща е обзаведена и оборудвана за поддържане на домакинство, но потребителя трябва да поема разходите за консумативи - вода и електроенергия, както и сам да се грижи за разходите за храна, почистващи препарати и други нужди. Помещенията се отопляват с радиатори, затопляни от електрически водогреен котел, а токът e промишлен. Това води до изключително големи разходи за отопление през зимния сезон, които се оказват непосилни за настанените потребителки.

С цел подобряване на битовите условия в преходната къща Сдружение „Екатерина Каравелова” инициира благотворителната кампания „Заедно сме по – добри”, в рамките на която бяха събрани близо 1500 лв. Кампанията се организира ежегодно от организацията в рамките на 16 те дни за борба с насилието над жени и домашното насилие. Средствата бяха използвани за ремонт на преходната къща и оптимизиране на енергийната и ефективност. През Януари 2022 г. ремонтът приключи, като изпълнението на строително – ремонтните дейности се реализира безвъзмездно от местна Силистренска фирма.ремонт Резилианс

znakkarvelova custom customЕкипът на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” изказва своята благодарност на всички дарители, които припознаха организация като работеща в близост до хората, нуждаещи се от подкрепа. Организация, която чрез своите действия през годините е спечелила доверие като лоялен и открит социален партньор.

С подкрепата си всички вие – граждани, фирми и организации допринасяте за подобряване благосъстоянието на деца от регион Силистра и подобряване на условията за развитие на социалната подкрепа.

Успешна Нова 2022 г.! Бъдете живи и здрави!

Предколедно през м. Декември ЖС „Е.Каравелова” получи следните дарения и финансирания:

 • * 15 таблета осигурени на организацията от фирма „Деливъри Хироу България” чрез посредничеството на Национална мрежа за децата. Таблетите са предоставени за деца от регион Силистра по предварителен списък. Ще се ползват за учебния процес. Част от таблетите вече достигнаха до своите собственици.
 • * 1 компютърна конфигурация осигурена от онлайн магазин Козелът.ком. – компютъра е предоставен на дете, ученик в 7 клас в Силистренско училище.
 • * 6 преинсталирани компютъра от силистренската фирма „Стефанов” ЕООД, за които организацията разполага с монитри, но предстои пълното им оборудване (мишка, клавиатура, камера, тонколони), преди тяхното предоставяне на нуждаещи се деца.
 • * 126 опаковки по 5 л. перилен препарат Персил, осигурени от Сдружение „Операция Плюшено мече”. Половината от предоставеното дарение е предадено на Център за обществена подкрепа – гр. Дулово, който ще подпомага своите потребители. Останалото количество ще се използва за потребители на ЦОП към сдружението и за нуждите на Кризисен център – Силистра.
 • * 37 книжки за деца, потребители на услуги в Център за обществена подкрепа и Кризисен център към ЖС „Е.Каравелова” от кампанията „Едно дете чака магия. Стани магьосник – подари му книга!”, организирана от Национална мрежа за децата.
 • * Играчки, дрехи, обувки и лакомства за 31 деца – потребители на услуги в Център за обществена подкрепа и Кризисен център към ЖС „Е.Каравелова” от Коледната кампания на Сдружение „Операция Плюшено мече”.
 • * Козметични продукти дарени от „Лореал” с посредничеството на Алианс за защита от насилие основано на пола, които бяха предоставени на жените от екип на организацията, потребителки на услуги и социални партньори.
 • * Предоставено материално дарение от фирма ЖОАН ЕООД – 35 кв. м. ламиниран паркет и материали, необходими за неговото монтиране (изолация, первази и т.н.) – дарението е за ремонт на преходна къща „Резилианс”.
 • * Благотворителна инициатива „Заедно сме по – добри” – близо 1500 лв. – средствата ще се използват за ремонт на преходна къща „Резилианс”. Ще бъде закупен гипсокартон и метална конструкция за тавана в спалните помещения и всекидневната на къщата, с цел подобряване на изолацията. Изпълнението на строително – ремонтните дейности ще се реализира безвъзмездно от фирма Стройпроект през м. Януари 2022 г.
 • * Дарение от благотворителен базар „Книга за надеждата” (Неделчо Карагенов и приятели) - 3182,50 лв., които ще бъдат използвани за инициативи на организацията и подкрепа на потребителите на услуги.
 • * През м. Декември Сдружението получи безвъзмездно финансиране от 10000 лв. от Български фонд за жените, по – голямата част от което ще се разходва за газификация на преходна къща „Резилианс”.
 • * Предметни подаръци за екипа и потребителите на Кризисен център от Сдружение А21.
 • * Коледни лакомства от частни лица за 30 деца, потребители на услуги в Център за обществена подкрепа и Кризисен център към организацията.

БЛАГОДАРИМ!

Logo ekaravelova

През месец Декември 2021 г. приключва проект „Превенция и защита от домашно насилие чрез надграждане в дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“. Той се реализира от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“в периода 18.08.-17.12.2021 г. и е финансиран от държавния бюджет за Република България, чрез Министерство на правосъдието на Република България, по договор за безвъзмездно финансиране № 93-00-264/17.08.2021 г.

В рамките на проекта освен пряка работа с пострадали и извършители на домашно насилие се набляга и на превенцията. В тази връзка са издадени две помагала насочени към жертви на насилие и извършители на такова.

„АЗ НЕ СЪМ ЖЕРТВА!“ е най-новото мини ръководство за лица, пострадали от домашно насилие, разработено от сдружението.

Публикувано е за свободен достъп в интернет сайта на организацията на адрес: www.ekaravelova.org/images/Biblioteka/Az_ne_sam_zhertva_narachnik.pdf.

Материалът дава отговор на много въпроси относно същността на домашното насилие, влиянието му върху пострадалите и децата, стратегии за справяне с него, практически насоки за осигуряване на безопасност и др.

„АГРЕСИЯТА НЕ Е СИЛА!“ е мини – ръководство, целящо да подкрепи извършителите на домашно насилие.

Негов електронен вариант може да се изтегли от интернет страницата на ЖС „Е.Каравелова”на адрес: www.ekaravelova.org/images/Biblioteka/Agresiyata_ne_e_sila.pdf. Материалът дава отговори на много въпроси, които са интересни и полезни както за участниците в този процес, така и за подкрепящите професии и обществото като цяло: „Насилник или жертва е насилникът? Това не е въпрос, на който е сложно да се отговори: всеки насилник е жертва на множество обстоятелства, които са го формирали; обществото осъжда всяка форма на насилствено взаимодействие; насилието поражда насилие и то обикновено се изявява от следващото поколение, което е едновременно свидетел и жертва. Затова понякога остава неразбрано наличието на последствия за насилника. Те се събират във фразата „Ще бъде отмъстено на децата ви“. Изводът е, че единственият вариант за спиране на „веригата на злото“, т.е. на насилието, е смирението и даването на време за личностно развитие“. Важно е да бъде запомнено и заключението: „Най-жестоките неща, част от човешката природа, се случват между най-близките хора. Една от причините са социалните норми, които ни осъждат да пазим поведението си такова, каквото другите очакват да бъде. Това е особено тежко за хората с ниско самочувствие, за потиснатите и непознаващите себе си и своите способности. Компенсацията на всичко това се случва в семейството, което се определя понякога и като генератор на всички други проблеми“.

ACF II Call END EN1СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, гр. Силистра продължава работата си по реализация на проект „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”. Проектът е финансиран от Фонд „Активни граждани“ България към Финансовия механизъм на ЕИП от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по Договор за безвъзмездно финансиране № ACF/817.

Партньор по проекта е Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново. Основна цел на проекта е провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола, както и връзката с равенството по отношение на пола.

През изтеклите 5 месеца от началото на проекта бе извършено теоретично изследване, съдържащо данни и факти за насилието, основано на пола в българското семейство, и взаимоотношенията в локален, национален, етнически и трансгенерационен план. Изследването е публикувано в монография и е наречено „Изследване на етнопсихологическитеи културни особености на българското семейство в контекста на насилието, основано на пол“. Негови автори са проф. дн Красимира Петрова, д-р Велислава Чавдарова и проф. д-р Даниела Тасевска. В над 300 страници са представени данни, графики и заключения по темата, за които са използвани над 120 източника, интернет-ресурси и документи на различни езици. Достъпно е за широката публика на адрес в интернет www.ekaravelova.org/images/Biblioteka/Monografia_izsledvane_balgarsko_semejstvo_2021.pdf

В заключението на изследването социалният психолог проф. Минко Хаджийски заявява: „Няма съмнение, че насилието в различните си форми и честота на проявление е част от семейния живот. Брутално физическо, грубо вербално и даже префидно помагащо, то изглежда неизменен феномен, повлиян от културния и историческия контекст. Българската реалност не прави изключение. Като всяка друга обаче, тя има своите особености. Нормално е те да се търсят в етнопсихологически, културно-исторически и даже в социално-патологичен аспекти. Макар и безспорни като цяло, тези детерминанти не са неизменни.

Променят се историческите условия, социалната ситуация и моралната представа за нормалност. Но дали се променя народопсихологията, която не само дава основата на насилието, но определя и обществения дискурс за неговата оценка?...Нормално е да заключим, че насилието присъства в традиционните семейни отношения, като резултат на битова психологическа нагласа…по причини, свързани с много променените социално-икономически, нравствено-регулативни и полово-ролеви дадености, насилието явно или прикрито изглежда се увеличава. Неприятно е да се признае, но съвременното семейство все по-трудно изпълнява основните си функции, а общественото мнение по въпроса за насилието, представено в ерзац форума на т.н. социални мрежи е по-скоро индиферентно и дори стигматизиращо. Ако някога насилието, макар и лошо, все пак е обслужвало някакъв архаичен морален императив, днес изглежда е белязано от егоистично-невротична самоцелност. За това трябва да се изследва. Настоящата монография е един добър опит в тази насока“.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

AZNOP

През 2021 година се отбелязват 30 години от стартирането на Световната кампания „16 дни активизъм срещу насилието, основано на пола“. В световен мащаб, през 2021 г. кампанията е посветена на борбата за елиминиране на фемицида - убийствата на жени основани на техния пол.

От началото на 2021 г. до 15 юли сигналите за домашно насилие до телефон 112 са 14 338; пак от началото на годината до юни само в Софийска районна прокуратура са образувани 700 преписки, касаещи домашно насилие; през 2020 година съдилищата са издали 3 076 заповеди за защита.

По наша информация от данни на медиите от началото на 2021 г. до сега в България са извършени най-малко 17 убийства и опити към убийства на жени.

На 15.10.2021 г. жена беше публично простреляна в главата от бившия си партньор, с когото са живели на семейни начала. Жената е имала заповед за защита по Закона за защита от домашното насилие, за чието нарушаване от извършителя е имало вече образувано досъдебно производство. Извършителят обаче не е бил задържан. Този опит за убийство беше окачествен от представител на МВР като вероятен “инцидент на битова основа“.

На 12.11.2021 г. беше открито тялото на друга убита и захвърлена в куфар жена около Перник. Задържан за убийството е нейният съпруг и баща на общото им дете.

На 17.11.2021 г. момиче беше изнасилено, изтезавано и запалено от негов роднина. Преди това, през 2016 г. извършителят е осъден за изнасилване на майката на момичето – на 2 години и 8 месеца лишаване от сводоба, като е бил освободен от затвора предсрочно.

Описаните случаи и статистика демонстрират продължаващата от десетилетия тенденция в страната ни на подценяване на проблема с домашното насилие, който не се оценява от властите, а оттам и от обществото, като проява на тежка престъпна дейност, срещу която следва да противостои с всички средства на закона, а не като форма на „конфликти“ и „битови инциденти“, за „решаването“ на които не се дължи особен държавен и обществен ресурс.

Фемицидът не засяга само жертвите на домашно насилие. Фемицид са и всички убийства на жени, жертви на трафик, на жени, станали жертви на сексуално насилие и всеки друг случай на жена, убита, защото е жена. Фемицид са и случаите на жертви, доведени до самоубийство поради продължаващо над тях с години насилие, най-често домашно. Фемицид е и всеки случай, когато жена умира не от физическите си рани, а от усложнения и заболявания, резултат от продължаващото срещу нея насилие.

АЗНОП и неговите членове обявяваме 29-ти ноември за ден на възпоменание на убитите жени и деца, жертви на домашно насилие. От години настояваме пред властите да обявят ден за почитане паметта на убитите жертви на домашно насилие по примера на редица други държави, но до момента не сме получавали отговор.

Призоваваме властите в България да изградят ясна и всеобхватна политика за превенция и борба с насилието над жените и децата, включително срещу убийствата на жени, като:

1. Определят ден от календара за почитане паметта на убитите жени и деца, жертви на домашно насилие – 29 ноември.

Определянето на такъв ден ще представлява ясно (и много необходимо) послание от страна на държавата, че домашното насилие е форма на престъпна дейност, към която не се демонстрира търпимост. Такава държавна позиция е необходима и ще представлява сигнал към извършителите на домашно насилие, но и към жертвите в посока окуражаването им да потърсят помощ.

През последните години неколкократно отправяхме запитвания и искания до органите на изпълнителната и законодателната власт за определяне на специален ден от календара за почитане паметта на убитите жени и деца-жертви на домашно насилие, но не получихме никакъв отговор.

2. Оптимизират нормативната уредба за превенция и защита от домашното насилие и другите форми на насилие, основано на пола: Настояваме за приемане на вече предложените от нас промени в Закона за защита от домашното насилие, Наказателния кодекс и Семейния кодекс.

3. Създадат методики за оценка на риска за живота и здравето на пострадалите от насилие, които да се прилагат от институциите на първа линия – органи на МВР, на МТСП и на МЗ. Животът на всяка една жертва на насилие зависи от именно такива оценки, извършени навременно и координирано. Изготвянето на оценки на риска е начин за предотвратяване на последващи престъпления, включително убийства.

Очакваме всички институции да се вслушат и да се присъединят към нашия призив!

Алианс за защита от насилие основано на пола и неговите членове:

Фондация „Български център за джендър изследвания“ – София, Хасково

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра

Фондация „Позитивни Умения на Личността в Социума“ (П.У.Л.С.) – Перник

Фондация „SOS – Семейства в риск“ – Варна

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ – Хасково и Димитровград

Сдружение „Асоциация Деметра“ – Бургас

Сдружение „Асоциация НАЯ“ – Търговище

Фондация „Център Отворена врата“ – София, Ловеч

Сдружение „Център Динамика“ – Русе

Сдружение „Знание, успех, промяна“ – Дупница.

Подкрепено от Омбудсмана на Република България, г-жа Диана Ковачева.