Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Годишен организационен отчет за 2022 г.

на Женско сдружение „Екатерина Каравелова”, гр. Силистра

 I.Реализирани проекти:

1.“Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие”– цели да осигури временен подслон за жени и деца, жертва на домашно насилие. Финансира се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра –170960,00 лв.

2.«Център за обществена подкрепа»- предоставяне на комплекс от социални услуги, предназначении за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище. Финансира се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра – 105265,00 лв.

3. Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра”– предоставяне на консултативни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и работа по специализирани програми с извършители на насилие. Дейности по превенция на домашното насилие. Финансиран от Министерство на правосъдието – 18995,00лв.

4. Проект „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики” – 3 годишен проект, насочен към провеждане на изследвания за причините, следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието, основано на пола и във връзка с равенството по отношение на пола. Финансиран от Фонд „Активни граждани – България”. Обща стойност на проекта 85162 евро. По проекта през годината са преведени средства в размер на 77960,00 лв.

5. Проект за подкрепа на възрастните хора по селата, чрез осигуряване на мобилен лекарски екип и социален работник – финансиране от организация на Българите в чужбина – „Ангели за България” – 16 100,00 лв.

II. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства:

  1. Стопанска дейност –   0,00 лв.
  2. Членски внос (КНСБ и ЖС) 788,75 лв.
  3. Набрани средства от благотворителени базари и инициативи:
  •          Благотворителен базар по случай 20 години от създаването на организацията – 1525,00 лв.
  •          Благотворителни базари за подмяна на обзавеждането в Кризисен център – Силистра – 4848,40 лв.
  • Дарени средства от физически лица(дарителница) - 1261,12 лв.
  1. 5.Дарени средства за организацията по банков път - 1600,00 лв.
  1. Целеви дарения:

        за оборудване на Кризисен център и за подкрепа на семейства в риск, чрез осигуряване на хранителни продукти - организация на Българите в чужбина – „Ангели за България” 6840,00 лв.

        онлайн кампания за набиране на средства за майка със седем деца - BCause 4000,00 лв.

III. Финансов резултат:

Финансовия резултат за 2022 г. е 0 лева