Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Кога и защо да отида на психолог?

За щастие все повече хора се събуждат от погрешната идея, че на психолог се ходи само ако си болен и със сериозни психически отклонения. Все повече хора знаят и разбират това, което се случва отдавна в развитите страни, а именно че 

кабинетът на психолога е място най-вече за здрави хора, които искат да развият потенциала си, да постигат успехи в личен и професионален план или накратко се стремят към пълноценен живот. 

Имам ли нужда от психолог? 

Общувайте с детето си!

Знаем ли за какво си мислят децата ни? Какво ги вълнува? Кой е любимият им цвят, животно, музика, приятели…. Познаваме ли ги?

Интересно ли ни е да си говорим с тях, да ги слушаме, да се смеем заедно, да си поиграем,  или предпочитаме спокойствието  в края на работния ден – изморени и изнервени…”Тихо! Стига си се смял, стига си пял…заболя ме главата, искам поне малко спокойствие…” – звучи ли ви познато?

Фамилна терапия

Фамилната терапия е течение, което се оформя през 60-те години на 20 век, като се поражда едновременно в различни центрове.

За разлика от индивидуалната терапия, фам. терапия не е насочена към промяна на индивида, а подобно на груповата терапия е насочена към промяна на контекста, в който проблемното поведение на индивида би могло да се промени.

Във фам. терапия семейството се разглежда в няколко основни аспекта:

1. Семейството е жива система с взаимно обуславящи се елементи, с очертаване на граници и стремеж към по-висока организация

2. Семейството е онзи необходим, достатъчен брой хора, който осигурява контекста за решаване на определен проблем, който е дефиниран във фам. сесия и по който е сключен договор да се работи

3. Семейството има етапи в развитието си –т.нар. жизнен цикъл на семейството. За всеки един от етапите има съответни, характерни проблеми, които трябва да бъдат решени.

Отстояване на себе си

Да отстояваш себе си по време на общуването с другите, по принцип означава да изразяваш мислите и чувствата си, по начин, който съвсем ясно демонстрира нуждите ти и поддържа отворени вратите на комуникацията. Блокирането на истинските ни чувства, създава вътрешно напрежение, което се акумулира във всевъзможни части на тялото и накрая, обикновено избива под формата на някакво заболяване.

„Преобладаващата част от хората са принудени да живеят в постоянно и систематично „двуличие“. Здравето ни не може да не пострада, ако ден след ден казваме точно обратното на това, което чувстваме, ако раболепничим пред нещата, които ненавиждаме, и се възторгваме от нещата, които не ни носят нищо друго освен нещастие. Нервната система на човека е от огромно значение – тя е част от физическото ни тяло. Душата ни съществува в пространството, от една страна и в същото време е вътре в нас, и не може да бъде обругавана безнаказано до безкрай.“ Борис Пастернак

Психологически тест "Разходка в гората"

Вземете лист и химикал или отворете един текстов документ като word.

Затворете очи и си представете ..

Пред вас ще случат няколко ситуации. Записвайте първото нещо, което ви хрумне или изникне като образ, усещане, асоциация. И не забравяйте - няма правилни и грешни отговори. Няма значение какво би трябвало или е логично да видите или усетите в определена ситуация. Оставете се на интуицията си, за да имате полза от теста.