Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

П     О     К     А      Н     А

Управителният съвет на СНЦ ”Женско сдружение Екатерина Каравелова”- гр. Силистра, на основание чл.26, т.”в” от устава, свиква Общото събрание на сдружението, което ще се проведе на 18.05.2019г. от 14.00 часа, в гр.Силистра в офиса на организацията, находящ се на адрес: гр. Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 51, ет. 2, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет;

2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружението;

3. Освобождаване на членове;

4. Промени в Устава на ЖС «Е.Каравелова»;

5. Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

        Председател на УС: Христина Георгиева

благодарим виЗа празника на жената – 8 март, Женско сдружение „Екатерина Каравелова” - гр. Силистра получи дарение от "УорлиПарсънс Нюклиър Сървисис" ЕАД и от служителите на същото дружество. Дарението е преведено по банкова сметка на организацията на две части, всяка от по 765 лв, общо 1530 лв. Волята на дарителите е тези средства да послужат в усилията на сдружението за оказване на помощ на жени и деца пострадали от домашно насилие.

Женско сдружение "Екатерина Каравелова" приема с благодарност направеното дарение и се ангажира да го изразходи според дарителската воля.

  Информация за дружеството – дарител: www.worleyparsons.com

ОУ поздравителен адресВ Силистра бе проведена поредната благотворителна вечер, в която 17 гайди и 1 тъпан от Музикална школа „Великов“ сложиха началото на концерта „Заедно СМЕ по-добри“ в Силистра, проведен в салона на община Силистра до Дунавски парк.

Организатор за 8-ми път бе Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ с председател инж. Христина Георгиева.

Участваха още представители на Център за музика и изкуства „Мегатон“, балетите „Б2“ при НЧ „Дръстър“ Силистра и „Аксел“ при ОДК Силистра, както и Ансамбъл „Ритъм“ при НЧ „Св. св. Кирил и Методий“ Силистра, трио гайдари от школата на Чавдар Тодоров и др.

Заедно с проявите през деня на пл. „Свобода“ са събрани общо 1 551,55 лв, които като приходи са за обитатели на Кризисен център – една от социалните услуги към ЖС „Екатерина Каравелова“ Силистра. Проявата е в рамките на т.нар. 16-дневна кампания(до 15 ноември), обвързана с противодействието срещу домашното насилие. Част от нея са клипове и предавания в ефира на Радио „Мелодия“ Силистра, каквато е традицията през последните няколко години.

Програмата на проявата бе в две части – на открито „под липата“ в центъра на града, със съдействието на община Силистра, където стана възможно в деня на концерта – 19 октомври, откупка с благотворителна цел на ценни книги, подарени на организаторите.

Отделно - по атрактивен начин Виктория Денева – известен дърворезбар, и Жулияна Георгиева  рисуваха с къна върху детски личица или върху ръцете им., а Боян Иванов – трето поколение художник, рисува картини.

Благодарение на екипа на Миглена Георгиева от Дулово всеки желаещ си изработи собствена мандала (концентрична диаграма с духовно или ритуално значение), която според българската традиция осигурява енергийна защита, както още гривна, бижу или картичка.

В продължение на три часа –15 до 18часа отново на пл. „Свобода“  звучаха гайда и акустична китара; проведен бе открит урок по зумба с участието на екипа на Нели Йорданова, имаше и тайнствено огнено шоу.

Както винаги, приходите от „Заедно по-добри“ ще са за купуване - в случая на дрехи и вещи от първа необходимост за децата от Кризисен център Силистра – услуга, осъществявана от екип наЖенско сдружение „Екатерина Каравелова“– единствено по рода си с подобни ангажименти в социалната сфера в област Силистра.

2018 заедно по - добри

16days 1

По повод предстоящата 16 дневна кампания за борба с насилието над жени и домашното насилие, Женско сдружение «Екатерина Каравелова и Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в регион Силистра, обявяват:

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Място на провеждане: Гр. Силистра, ул. «Н.Й.Вапцаров» № 51, ет. 2 – Център за консултиране и превенция от домашно насилие

Дата: 14.11.2018 г.

Час: 9,00 – 17,00 ч.

В рамките на събитието е предвиден семинар с ученици от ПГМТ «Владимир Комаров», гр. Силистра, по темата «Трафик на хора».

17.10.2018 ERSPDNПрез м. май 2018 г. стартира изпълнението на Проект „Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“. Същият е финансиран от Министерството на правосъдието и ЖС „Екатерина Каравелова“ Силистра.

В рамките на проекта се подкрепят пострадали от домашно насилие, основно чрез юридическо и социално консултиране. Работи се и с извършители на насилие, насочени със съдебна заповед от съдилищата на територията на регион Силистра. Програмата е дългосрочна, като в рамките на 6 месеца с извършителите работи основно психолог.

В разпространение сред ученици и учители в началния курс на обучение в училищата е мини наръчник по темата, насочен към деца във възраст от 7 до 10 години. До края на м. ноември т.г. се предвижда провеждането на срещи по училища за приложение на програмата за превенция.  

На 17 октомври, с подкрепата на областния управител Ивелин Статев, в Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие, създаден през 2014 г. Членове на съвета са представители на различни институции, вкл. правораздавателни органи, социални служби, общински администрации и други от цялата Силистренска област.

В някои от точките в дневния ред на заседанието бе представена и обсъдена картината, очертана в поредния 4-и мониторингов доклад за периода 1.01.2017 – 31.12.2017 г. по приложение на Закона за защита от домашно насилиев региона. Набелязан бе и план за действие на съвета през 2018 – 2019 г., включващ изпълнение на мерки от Националната програма за борба и превенция на домашното насилие.