Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Logo ekaravelova

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра проведе нови дейности по проекта „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра – качествени услуги за пострадали и извършители на домашно насилие“, който е в реализация за времето от 8 юни до 8 ноември 2020 г. на основание договор с Министерство на правосъдието. 

Във връзка с някои от тях има определени резултати: предоставяне на подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа по специализирана програма с извършители чрез съдействие от психолог, юрист и социален работник (на принципа на индивидуалните консултации – 4 пъти месечно). В рамките на изминалия месец е работено по случаи на домашно насилие с 8 пострадали – насочени от МВР, и с 4-ма извършители – по решение на съда.

Актуално за момента е анкетно проучване по проблемите на домашното насилие – над 500 са отговорилите по интернет, като обобщените данни с изводите към тях – дело на външен експерт, ще влязат в наръчниците „Аз не съм жертва!” и „Агресията не е сила!”. Те са предвидени като дейности в проекта и са насочени съответно към лица, пострадали от домашно насилие, както и към извършители. 

Анкетата измери нагласите на българина по отношение на проблема, свързан с домашното насилие, чрез отговори на въпроси по темите: налице ли са толерантност към видовете насилие и вероятност за разпространение на „ефекта на наблюдателя“ по отношение на домашното насилие; разглеждане на актуалната ситуация във връзка с взаимоотношенията, които са свързани с насилие, и др.

Какво показва първоначалният анализ на отговорите в анкетата? Най-притеснителният извод от направеното изследване е, че 42% от изследваните лица са били жертва на домашно насилие, като малко над половината от изследваните лица са подложени на повече от един тип насилие. Нагласите по отношение на насилието са смесени, като вербалното насилие е част от всеки друг тип насилие. 

Наличието на физическо насилие е в този сериозен, доминиращ процент, тъй като той издава безсилието на насилника. И още: 25% (112) от извадката са мъже и всеки четвърти от тях е бил жертва на насилие поне веднъж, като около 42 % са подлагани на повече от един тип насилие (при жените ставна дума дума съответно за 46% и 57% от анкетираните).

Сред по-генералните изводи: обемът на домашното насилие, е изключително голям, което го поставя като реален динамичен проблем, изискващ сериозно внимание както на науката, така на обществото и на политическата система. Използвани са следните елементи на „обяснение, оправдание“ на поведението на насилие: насилникът злоупотребява с алкохол; жената не изпълнява отговорностите си у дома и не се грижи за децата; отново тя се оплаква от консумация на алкохол от страна на мъж и го подканва да спре със злоупотребата му. 

В същото време жената също пие повече от необходимото; жената разпитва партньора си за отношенията му с други жени (проявява ревност); за нея също е посочено, че поддържа извънбрачни връзки и отказва на партньора си сексуален контакт.

В основата на насилието често е синдромът за доказване чрез различни форми на насилие по адрес на другия на принципа „кой е шефът“ (във връзката, в семейството). Други наблюдения чрез анкетата: най-често срещано се възприема вербалното насилие, следвано от т.нар. притежание и физическото насилие. А като последствия – всички типове са оценени високо, но най-силно като влияние се възприема физическото насилие.