Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Въпросникът не е тясно предназначен за жертви или насилници. Той е общ, тъй като основната цел е измерването на общите нагласи спрямо явлението. Въпросникът се стреми да представи актуалната обстановка във връзка с домашното насилие в страната. Темата, като всяка друга тема касаеща личността и по-конкретно страданието на личността, е трудна. Но въпреки тази трудност, само информацията за актуалните данни и ситуация дават възможност "борбата" с ужасното явление да продължи с най-подходящите инструменти. Молим Ви да отделите до 10 минути за попълване на долупредставената анкета.

 

Попълнете анкетата тук >>>