Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ekaravelova covid19Сдружение с нестопанска цел „Женско сдружение Екатерина Каравелова“ Силистра“ получи финансиране по проект във връзка с ликвидиране на проблема с коронавируса (COVID-19) на стойност 10 хил. лв. Проектът, чиято реализация е в периода 1 юни – 17 юли 2020 г., е по линия на Дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19” за подпомагане на лечебни заведения и общности в нужда (най-уязвимите групи, засегнати от кризата) в цялата страна по време на кризата с коронавируса

Фондът е създаден от Български дарителски форум (в действие е от 2004 г. като член на Световна мрежа за подкрепа на дарителите и партньор на Регионална инициатива в Централна и Източна Европа за развитие на корпоративното дарителство.), Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американска търговска камара.

В проекта на ЖС „ЕК“ Силистра, извършващо няколко социални услуги, са инициативи, насочени към 100 семейства в неравностойно положение, на които ще бъдат раздадени хранителни пакети, предпазни маски и дезинфектанти на спиртна основа, като същите ще бъдат информирани и съветвани относно предпазването от коронавируса; респираторни маски, ръкавици и престилки ще бъдат предоставени на Център за спешна медицинска помощ Силистра. 

От сайта bg.usembassy.gov научаваме: Над 30 са отзовалите се дарители, пожелали да участват във фондонабирането, като средствата по него са разпределени на две сесии, като само във втората са одобрени общо 32 проекта на стойност 287 509 лв. След двата кръга за набиране на кандидатури фондът подпомага общо 106 лечебни заведения, граждански организации, общини, читалища, както и социални инициативи на микро и малки предприятия от цяла България. С общо 961 493 лв. се осигурява медицинска апаратура, оборудване и защитни средства, необходими за обслужване на пациенти с коронавирус. Както още  хранителни продукти, лекарства и защитни средства за самотни възрастни хора, болни,  деца, безработни, бедни и други уязвими групи.

За две седмици във фонда са получени близо 700 кандидатури (303 НПО, 110 общини и 100 читалища (сред тях Народно читалище „Иван Вазов – 1941“, с. Срацимир - 5 000 лв). Нужда от финансиране обявиха също 55 болници (сред тях са МБАЛ Силистра АД, МБАЛ Тутракан ЕООД и МБАЛ Дулово ЕООД - по 10 000 лв) и 26 други лечебни заведения. Най-активни бяха кандидатите от малки градове. Над 100 организации предложиха дейности с регионален или дори национален обхват.