При нужда

Phone1.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Женско сдружение „Екатерина Каравелова”- гр. Силистра търси да назначи социален работник на трудов договор в Център за обществена подкрепа, гр. Силистра.

Изискванията към кандидатите са:

Образование- висше социални дейности и/или психология;

Стаж – минимум 3 години в социалната сфера;

Характер на работата – социалния работник в ЦОП извършва социално консултиране на деца в риск и техните семейства; работи непосредствено с проблемните деца и/или родителите им; изготвя индивидуални програми и доклади за напредъка на всяко дете; води необходимите, съгласно нормативната уредба документи; разработва и участва в програмите за превенция и обучение на различни целеви групи; изготвя социални оценки; участва в мобилните екипи при необходимост; работи в екип по случаите, предоставени в Центъра за обществена подкрепа;

Необходими познанияЗакон за закрила на детето, Етичен кодекс на работещите с деца, Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020 г.

Други - компютърна грамотност, нагласа за работа с деца и лица от рискови групи, умения за работа в екип, шофьорска книжка.

Необходими документи:

  1. Диплома за завършено висше образование;
  2. Автобиография с актуален телефон и снимка;
  3. Мотивационно писмо;
  4. Копия от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
  5. Документи, доказващи придобит трудов стаж.

Забележка: С предимство ще се приемат кандидати с опит при работа с деца и семейства в риск.

Приемане на документите: до 16 ч. на 20.04.2018 г.

 Желаещите да кандидатстват за работа по посочената специалност могат да подадат своите документи в офиса на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” в гр. Силистра, ул. „Вапцаров” № 51, ет. 2.

Работно време: всеки делничен ден от 9.00 ч. до 17.00ч.

За контакти:

Тел/факс: 086 820 487