Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

mp 2016На 12.02.2016 г. приключва реализацията на проект „Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра”. Проекта е финансиран от Държавния бюджет на Република България в изпълнение на Закона за защита от домашното насилие и правилника за неговото прилагане, по Договор № 93-00-73/13.02.2016 г. между Женско сдружение «Екатерина Каравелова» - Силистра и Министерството на правосъдието. Периода на неговото изпълнение е едногодишен.
В рамките на изтеклата почти една година, общо 52 лица, обект на насилие са потърсили подкрепа в Център за консултиране и превенция от домашно насилие. 26 са регистрираните случаи на лица, насочени от Районните съдилища на територията на региона за включване в специализирани програми, в съответствие със Закона за защита от домашно насилие.
Освен пряката работа с клиенти, проекта осигури и възможност за финансиране на част от дейностите на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие, насочени към превенция на насилието, подобряване на междуинституционалните партньорства при работа по случаи на домашно насилие, осъществяване на мониторинг и разширяване на партньорствата на територията на областта.
В рамките на утвърждаване и повишаване ефективността на закона и неговото прилагане, Експертния съвет реализира 7 срещи с общности във всички общини на област Силистра, целящи информиране за правата на жертвите и възможностите да търсят защита. Проведени бяха и 7 срещи в училища от всички общини с деца от 5 – 6 клас, насочени към ранна превенция на насилието. Разработена бе програма за обучение на органите на съдебната власт и органите на МВР, по която бяха проведении три семинара със съдии, прокурори, адвокати и полицаи, с цел подобряване комуникацията между правоприлагащите и изпълнителните органи и създаване на чуствителност в професионалистите към феномена домашно насилие.
В периода на 16 – те дни за борба с насилието над жени (25 ноември – 10 декември), през 2015 г. Експертния съвет реализира семинар с ученици по темата домашно насилие, ден на отворените врати и концерт, съчетан с благотворителна изложба – базар, за подпомагане на жертвите. Активно участие за провеждане на 16 дневната кампания в Силистра взеха младежи от Ученически парламент – Силистра, представители на съд, полиция и прокуратура. 
Много са поуките през изминалия едногодишен период, но най – важната от тях е, че «Заедно сме по – добри» - чрез споделяне, чрез търсене на подкрепа, чрез анализ и подпомагане на хора, попаднали в ситуация на насилие, чрез лична и обществена непримиримост към насилието.