Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

IMG_7360.JPG

В изпълнение на проект „Надграждане дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие и разширяване дейността на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра”, през месец Септември 2015 г. бяха проведени три семинара с представители на органите на съдебната власт и органите на МВР в градовете Дулово, Силистра и Тутракан.

Гост лектор бе Даниела Горбунова, адвокат от София, работеща от 20 години по проблемите на домашното насилие. Тя изложи темата „Правна рамка на проблема домашно насилие – ЗЗДН и ППЗЗДН. Възможности и препоръки”. Участва в дискусията за взаимодействието на институциите по прилагането на ЗЗДН и ППЗЗДН – разследващи органи, прокуратура, съд, НПО и социални служби, както и за наказателната отговорност по чл.296, ал.1 от НК на лицата, извършители на насилие, които не изпълняват издадените от съда заповеди за защита.

Обсъдени бяха случаи от практиката на полицията, прокуратурата и Районените съдилища в Силистра, Дулово и Тутракан. Изложени пред участниците бяха предложенията на «Алианс за защита от насилие основано на пола» за промени в НК, относно това всички форми на домашно насилие, довели до телесна повреда, да се преследват от прокуратурата като престъпления от общ характер, както и да се отмени разпоредбата на чл.161 от НК, което предизвика дискусия с различни становища. Дискусия предизвика и изложеното предложение за това убийството на лице от кръга на защитените лица по ЗЗДН да бъде дефинирано изрично като квалифициран състав на убийство по чл.116 от НК.

В практически план бе изказано желание да бъде засилена наказателната отговорност на извършителите на домашно насилие. Законът за защита от домашно насилие е от граждански тип и не предвижда наказания по НПК. Предложението е да се засили наказанието за неизпълнение на заповеди за защита, тъй като показва неуважение към неговите актове, а това е престъпление по отношение на правосъдието. Повишеното наказание би дало по-добър ефект и при превъзпитанието на извършителите на домашно насилие.