Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

IMG 20150519 141552

ПРОЕКТ «НАДГРАЖДАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ И РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТЕН РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА»

През месец Май 2015 г. бяха проведени две срещи по темата домашно насилие в училищата в общините Кайнарджа и Ситово. Те са част от предвидените по проект дейности, насочени към ранна превенция на насилието, чрез работа в училищна среда.

Първата от срещите бе реализирана на 12 май 2015 г. в основното училището в с. Кайнарджа, а втората на 19 май 2015 г. в ОУ "Отец Паисий" - с. Добротица, община Ситово. Децата от двете общини са участници в инициативата „Полицейска академия“. Реализирането на тези инициативи се осъществи с подкрепата на полицейски инспектор Теодор Гърдев и Началника на полицейския участък в община Ситово - Валентин Димитров. Важна част от обучението на децата бяха интерактивните игри и методи използвани в хода на работа, поради което срещите бяха водени от психолозите на Център за консултиране и превенция на домашно насилие – Катрин Данчева, Кризисен център – Катя Колева и Център за обществена подкрепа – Елка Йорданова. Участие в обученията взеха още юриста и социалния работник към Център за консултиране и превенция на домашното насилие в Силистра.

 

Програмата за ранна превенция срещу домашното насилие предвижда привличане за участие на 7 училища от общините на област Силистра. Включва 7 информационно-разяснителни срещи по темата за домашно насилие сред рискови общности с изнасяне на интерактивни уроци в часовете на класния ръководител и/или извънкласни часове по темата агресия и насилие. Тъй като опитът с младежи сочи, че вниманието им е по-ангажирано, когато участват представители на различни властови институции, инициативата се реализира в партньорство с Областната дирекция на МВР, която е учредител и член на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие, създаден през 2014 година.

Йордан Георгиев

IMG 20150512 142103