Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Logo ekaravelovaВ края е реализацията на 4-месечен проект „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра 2023 г.“, който Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра, осъществява по договор № 93-00-77-14.07.2023 г., финансиран от Министерство на правосъдието. Той е продължение на други подобни проекти, благодарение на които екипът на Сдружението осигурява защита, възстановяване и реинтерграция на пострадали от домашно насилие.

Темата на проекта есвързана с домашно насилие. В рамките на проекта освен пряка работа с пострадали и извършители на насилие се работи и по превенция. Изготвена е програма за работа с младежи в горен гимназиален курс, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за превенция и защита от домашно насилие. Програмата включва насоки, информация, инструменти за работа с подрастващите. Същата е представена пред учители и педагогически съветници от учелищата на област Силистра. Проведени са пет обучения с ученици от горен курс от училища в четири общини в областта: земеделските гимназии в Силистра, Ситово и Средище, както и в Езикова гимназия – Силистра и Средно училище „Васил Левски“ – град Дулово. Според обратната връзка от учениците, по темата не е работено активно през годините, но прави впечатление, че подрастващите имат представа за насилието във физическата и психическата му форма. До знанието им бе доведено и че неглижирането на децата в семейството също е насилие, за да им стане ясно защо родителите трябва да им обръщат повече внимание.