Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Logo ekaravelova

През месец Декември 2021 г. приключва проект „Превенция и защита от домашно насилие чрез надграждане в дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“. Той се реализира от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“в периода 18.08.-17.12.2021 г. и е финансиран от държавния бюджет за Република България, чрез Министерство на правосъдието на Република България, по договор за безвъзмездно финансиране № 93-00-264/17.08.2021 г.

В рамките на проекта освен пряка работа с пострадали и извършители на домашно насилие се набляга и на превенцията. В тази връзка са издадени две помагала насочени към жертви на насилие и извършители на такова.

„АЗ НЕ СЪМ ЖЕРТВА!“ е най-новото мини ръководство за лица, пострадали от домашно насилие, разработено от сдружението.

Публикувано е за свободен достъп в интернет сайта на организацията на адрес: www.ekaravelova.org/images/Biblioteka/Az_ne_sam_zhertva_narachnik.pdf.

Материалът дава отговор на много въпроси относно същността на домашното насилие, влиянието му върху пострадалите и децата, стратегии за справяне с него, практически насоки за осигуряване на безопасност и др.

„АГРЕСИЯТА НЕ Е СИЛА!“ е мини – ръководство, целящо да подкрепи извършителите на домашно насилие.

Негов електронен вариант може да се изтегли от интернет страницата на ЖС „Е.Каравелова”на адрес: www.ekaravelova.org/images/Biblioteka/Agresiyata_ne_e_sila.pdf. Материалът дава отговори на много въпроси, които са интересни и полезни както за участниците в този процес, така и за подкрепящите професии и обществото като цяло: „Насилник или жертва е насилникът? Това не е въпрос, на който е сложно да се отговори: всеки насилник е жертва на множество обстоятелства, които са го формирали; обществото осъжда всяка форма на насилствено взаимодействие; насилието поражда насилие и то обикновено се изявява от следващото поколение, което е едновременно свидетел и жертва. Затова понякога остава неразбрано наличието на последствия за насилника. Те се събират във фразата „Ще бъде отмъстено на децата ви“. Изводът е, че единственият вариант за спиране на „веригата на злото“, т.е. на насилието, е смирението и даването на време за личностно развитие“. Важно е да бъде запомнено и заключението: „Най-жестоките неща, част от човешката природа, се случват между най-близките хора. Една от причините са социалните норми, които ни осъждат да пазим поведението си такова, каквото другите очакват да бъде. Това е особено тежко за хората с ниско самочувствие, за потиснатите и непознаващите себе си и своите способности. Компенсацията на всичко това се случва в семейството, което се определя понякога и като генератор на всички други проблеми“.