Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Logo ekaravelova

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ изпълнява нов 4-месечен проект (18.08.-17.12.2021 г.) на тема „Превенция и защита от домашно насилие, чрез надграждане в дейността на Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“. Той е финансиран с 22 090 лв., като средствата са от държавния бюджет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по договор № 93-00-264/17.08.2021 г. с Министерство на правосъдието на Република България.

Предвидени са дейности в пет направления: предоставяне на подкрепа на пострадали от домашно насилие; отпечатване и разпространение на мини ръководство в подкрепа на пострадали от домашно насилие; работа по специализирана програма с извършители; изработка и разпространение на мини ръководство за извършители на домашно насилие; информираност и публичност по проекта. 

От досегашната практика става ясно, че при заявка от страна на лице, обект на домашно насилие, което се е самозаявило или е насочено от ДСП, РУП и пр., се прави договорка за начина на предоставяне на услугите – онлайн или с посещение на място в Центъра. В него работят специалисти консултанти в екип, включващ юрист, социален работник и психолог за работа с пострадали от насилие.

В рамките на дейността на Центъра е предвидено осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на минимум 8 души, пострадали от домашно насилие, като услугата се извършва мобилно или онлайн. Програмата е подробно разписана в Методика за предоставяне на услугата Център за консултиране и превенция от домашно насилие (ЦКПДН). 

Да припомним, че миналата година Сдружението разработи подробен наръчник, насочен към пострадали лица от домашно насилие, наречен „Аз не съм жертва”. По настоящия проект той ще бъде превърнат в мини ръководство с акцент върху формите на домашното насилие, методите за контрол над жертвите, правата на пострадалите по смисъла на българското законодателство, правомощията на институциите при подпомагане на пострадали от насилие, контактна информация и насоки за справяне с проблема. Разпространението на мини ръководството ще стане чрез институциите на територията на област Силистра, работещи по проблема, сред които Районни управления на МВР, дирекции „Социално подпомагане”, общини и др, както още чрез неправителствени организации, членове на Алианс за защита от насилие основано на пола и Национална мрежа за децата. Ще се предоставя и на лица, включени в програмите за пострадали. Публикация ще има и в интернет на страницата на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” www.ekaravelova.org.    

Домашното насилие е проблем, ефектите от който се разпространяват върху всички сфери на живота и е с висока обществена цена.  Женското сдружение в Силистра работи в подкрепа на пострадали от създаването си до момента. През 2011 г. бе изграден Център за консултиране и превенция от домашно, като до момента е работено по 123 случая на извършители на домашно насилие и по 355 случая на пострадали. През 2019 г. организацията разработи методика за предоставяне на услугите и бе регистрирана като доставчик на иновативна социална услуга, наречена „Център за консултиране и превенция от домашно насилие”. 

Досегашният опит на екипа сочи необходимост от промяна в нагласите на лицата, включени в програми за пострадали и извършители. Това наложи през 2020 г. ЖС „Екатерина Каравелова”да реализира проучаване за нагласите към домашното насилие, което обхвана 539 души от цялата страна. Резултатите посочиха, че 40% от тях се самоопределят като пострадали от домашно насилие. От създаването на Центъра до момента организацията разработи програми и материали, насочени към специалисти и ученици, пострадали и извършители, които доказаха своята ефективност.   

С настоящия проект и заложените в него дейности се предвижда създаване на условия за превенция и предотвратяване на рецидиви на насилие и осигуряване на качествени услуги за пострадали и извършители.